Insekticidi

Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Abamektin Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu Galenika-Fitofarmacija
Tiametoksam Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i usevu duvana Galenika-Fitofarmacija
Cipermetrin Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Dimetoat Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem Galenika-Fitofarmacija
Buprofezin Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za zaštitu povrća Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe Galenika-Fitofarmacija
Malation Kontaktni insekticid za primenu na otvorenom, u staklenicima i u skladištima Galenika-Fitofarmacija
Bifentrin Kontaktni insekticid za folijarnu primenu u staklenicima Galenika-Fitofarmacija
Zeta-cipermetrin Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem FMC
1 - 10 od 26 Prva | Prethodna | 1 2 3 | Sledeća | Poslednja