Insekticidi

Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Zeta-cipermetrin Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu FMC
Hlorpirifos Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Mineralno (parafinsko) ulje Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze Galenika-Fitofarmacija
Piriproksifen Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu Galenika-Fitofarmacija
Hlorpirifos + cipermetrin Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
Lambda - cihalotrin Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Klotianidin Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje obične kruškine buve u zasadu kruške i folijarnu primenu u staklenicima Galenika-Fitofarmacija
Deltametrin Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Hlorpirifos Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u voćarstvu Galenika-Fitofarmacija
Hlorpirifos Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu Galenika-Fitofarmacija
11 - 20 od 26 Prva | Prethodna | 1 2 3 | Sledeća | Poslednja