Radar 300 EW
Klasa Insekticidi
Opis Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u voćarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Hlorpirifos
Formulacija emulzija ulja u vodi
Delovanje Hlorpirifos je organofosforni insekticid. Inhibitor je aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.
Karenca 28 dana - jabuka, višnja, šljiva, leska
Doza/ koncentracija 0,15 - 0,25%
Primena jabuka, višnja, šljiva, leska
Sadržaj
aktivne materije
300 g/l
Pakovanje 1 l