Rebus
Klasa Insekticidi
Opis Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Tebufenozid
Formulacija koncentrovana suspenzija
Delovanje Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina, koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi, izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. Na ovaj način larve prestaju sa ishranom, a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja, tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu, čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina.
Karenca 3 dana - kupus; 14 dana - jabuka
Doza/ koncentracija 0,4 - 0,6 l/ha; 0,07 - 0,1%
Primena jabuka, kupus
Sadržaj
aktivne materije
240 g/l
Pakovanje 1 l