Talstar 10 EC 
Klasa Insekticidi
Opis Kontaktni insekticid za folijarnu primenu u staklenicima
Proizvođač FMC
Aktivna materija Bifentrin
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaje u protoku nervnih impulsa i paralizu. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida, bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.
Karenca 7 dana - krastavac, paradajz (u stakleniku); /- ukrasno bilje u staklenicima
Doza/ koncentracija 0,02 - 0,05%
Primena krastavac, paradajz i ukrasno bilje u staklenicima sa trajnom konstrukcijom
Sadržaj
aktivne materije
100 g/l
Pakovanje 50 ml, 100 ml, 1 l