Chopin evolution
Klasa Ðubriva
Opis Prosto tečno azotno đubrivo sa sekundarnim elementom koje se primenjuje za folijarnu ishranu kultura koje zahtevaju veću količinu sumpora, na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija NS
Formulacija tečna đubriva
Doza/ koncentracija 5 l/ha
Primena žitarice, uljana repica, kupusnjače
Sadržaj
aktivne materije
N 20%, S 75,1%
Pakovanje 1 l, 10 l