Fertigal Cu Bactoclean
Klasa Ðubriva
Opis Rastvor đubriva sa bakrom za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač Farma-chem S.A.
Aktivna materija Cu
Formulacija tečna đubriva
Doza/ koncentracija 1 - 3 l/ha
Primena ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, travnjaci
Sadržaj
aktivne materije
Cu 4.4 %
Pakovanje 100 ml, 1l