Foligal bor 
Klasa Ðubriva
Opis Tečno đubrivo na bazi mikroelemenata koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija B
Formulacija tečna đubriva
Doza/ koncentracija 1,5 - 2 l/ha
Primena šećerna repa, maslina, detelina, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo
Sadržaj
aktivne materije
B 8% 
Pakovanje 200 ml, 1 l, 10 l