Foligal bor 150
Klasa Ðubriva
Opis Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, bor etanol amin koje se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim borom
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija B
Formulacija tečna đubriva
Doza/ koncentracija 1-2 l/ha
Primena ratarstvo, voćartsvo, povrtarstvo
Sadržaj
aktivne materije
B 10.8%
Pakovanje 1l