Foligal magnezijum 500
Klasa Ðubriva
Opis Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, suspezija magnezijum hidroksida koji se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim magnezijumom
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Mg
Formulacija tečna đubriva
Doza/ koncentracija 2-4 l/ha, 5-7 l/ha na pašnjacima
Primena ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, pašnjaci
Sadržaj
aktivne materije
Mg 34.5%
Pakovanje 1l