Alteox T PRIMA
Klasa Pomoćna sredstva
Opis Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Izodecil alkohol etoksilat
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje Alteox T prima je pomoćno sredstvo - okvašivač, koji se primenjuje sa herbicidom Okvir za suzbijanje korova u usevu soje, lucerke i kukuruza. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost, trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje.
Karenca Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje
Doza/ koncentracija 0.002
Primena soja, lucerka, kukuruz
Sadržaj
aktivne materije
900 g/l
Pakovanje 200 ml, 1 l