NU Film 17
Klasa Pomoćna sredstva
Opis Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana
Proizvođač Miller Chemical & Fertilizer Corporation
Aktivna materija Pinolen
Formulacija koncetrat za emulziju
Delovanje Nu Film 17 se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima direktnim mešanje u rezervoaru uređaja za tretiranje. Kao samostalan ovaj proizvod se takođe koristi za sprečavanje pucanja ljuske uljane repice prilokom žetve i sprečavanja pojave mražavosti plodova jabuke, kao i poboljšavanja koloracije plodova voća.
Karenca /
Doza/ koncentracija 1,5 l/ha; 0,7 l/ha
Primena u smeši sa pesticidima kao okvašivač (jabuka, vinova loza, krompir), uljana repica
Sadržaj
aktivne materije
893 g/l
Pakovanje 100 ml, 1 l