Fitofarmacija | Basar PlusFitofarmacija | proizvod

Basar Plus

Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza i suncokreta
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
S-metolahlor + terbutilazin
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Karenca
Obezbeđena vremenom primena
Koncentracija
3 - 4,5 l/ha
Primena
kukuruz, suncokret
Pakovanje
1l
Detalji
Uputstvo