Fitofarmacija | GalbenonFitofarmacija | proizvod

Galbenon

Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Bentazon u obliku Na-soli
Formulacija
koncentrovani rastvor
Delovanje
Bentazon je selektivni, kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase, ali i preko korena. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova.
Karenca
42 dana - grašak, pasulj, krompir
63 dana - strna žita, kukuruz, soja, lan, lucerka
Koncentracija
1.5 - 4 l/ha
Primena
strna žita, kukuruz, soja, krompir, grašak, lucerka, lan, pasulj
Pakovanje
1 l
Detalji
Uputstvo