Fitofarmacija | Galofungin TFitofarmacija | proizvod

Galofungin T

Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Tiofanat - metil
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - višnja, 14 dana - jabuka
Koncentracija
0,05-0,1 %
Primena
višnja, jabuka
Pakovanje
50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo