Fitofarmacija | KonzulFitofarmacija | proizvod

Konzul

Klasa
Insekticidi
Opis
Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Hlorpirifos + cipermetrin
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Kontaktno, inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija, cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata, doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima.
Karenca
28 dana - jabuka, kruška, šećerna repa
56 dana - uljana repica
Koncentracija
0,075-0,1%
0,75-2 l/ha
Primena
jabuka, kruška, šećerna repa, uljana repica
Pakovanje
100 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo