Fitofarmacija | KvazarFitofarmacija | proizvod

Kvazar

Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone, lucerke u zasnivanju, pasulja i graška
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Imazamoks
Formulacija
koncentrovani rastvor
Delovanje
Kvazar je selektivni translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu materiju imazamoks. Nakon aplikacije usvaja se folijarno ali i preko korena i translocira se do nadzemnih delova korova. Dovodi do inhibicije enzima acetolaktat sintetaze što za krajnju posledicu ima zaustavljanje sinteze aminokiselina i do uginjavanja biljke.
Karenca
35 dana - soja, grašak, pasulj, lucerka
obezbeđena vremenom primene - suncokret
Koncentracija
1 - 1.2 l/ha
Primena
soja, suncokret, lucerka, pasulj, grašak
Pakovanje
1 l
Detalji
Uputstvo