Fitofarmacija | OkvirFitofarmacija | proizvod

Okvir

Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Tifensulfuron - metil
Formulacija
vododisperzibilne granule
Delovanje
Tifensulfuron-metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz, soja i lucerka
Koncentracija
8 - 20 g/ha
Primena
kukuruz, soja, lucerka
Pakovanje
8g
Detalji
Uputstvo