Fitofarmacija | Pikogal plusFitofarmacija | proizvod

Pikogal plus

Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Klopiralid
Formulacija
koncentrovani rastvor
Delovanje
Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - šećerna repa, uljana repica
Koncentracija
0.2 - 0.4 l/ha
Primena
šećerna repa, uljana repica
Pakovanje
100 ml, 300 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo