Fitofarmacija | Velton WGFitofarmacija | proizvod

Velton WG

Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Metribuzin
Formulacija
vododisperzibilne granule
Delovanje
Metribuzin je selektivni herbicid iz grupe 1,2,4-triazinona. Biljke ga usvajaju korenom i listom, i dalje transportuju ksilemom naviše. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze u fotosistemu II.
Karenca
42 dana - krompir, paradajz
Obezbeđena vremenom primene - soja, lucerka
Koncentracija
0,5 - 1,5 kg/ha
Primena
soja, krompir, paradajz i lucerka
Pakovanje
100 g, 500 g
Detalji
Uputstvo