Fitofarmacija | ZanatFitofarmacija | proizvod

Zanat

Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Pendimetalin
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Pendimetalin je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema, a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka.
Karenca
42 dana - paradajz
63 dana - luk, krompir, kupus, paprika, grašak
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz, pšenica, soja, suncokret, duvan
Koncentracija
4-7 l/ha
Primena
kukuruz, krompir, suncokret, soja, pšenica, duvan, paradajz, paprika i kupus (iz rasada), luk, grašak
Pakovanje
200 ml, 1 l, 10l
Detalji
Uputstvo