Aktuelna zaštita zasada vinove loze

10/11/16

Tokom proteklog letnjeg i jesenjeg perioda utvrđen je visok intenzitet oboljenja pepelnice (prouz. Uncinula necator) u velikom broju zasada vinove loze.

Ovako visok stepen oboljenja predstavlja izuzetno jak infekcioni potencijal za razvoj pepelnice u narednoj godini. Zato je veoma bitno pravovremeno reagovati u cilju smanjenja infekcionog potencijala u zasadima sa prisutnim oboljenjem. Stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje primenu kontaktnog fungicida na bazi sumpora:

  • COSAVET 80DF u koncentraciji 0,5%.

Molekuli elementarnog sumpora lako prodiru kroz ćelijski zid spora ili hifa gljive, direktno utičući na oksido-redukcione procese unutar patogena, što dovodi do njihovog uginuća.

Primena preparata u cilju zaštite preporučuje se neposredno nakon opadanja lišća.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!