Zaštita zasada šljive, višnje i trešnje

03/15/17

Zasadi koštičavog voća nalaze se u fenofazama bubrenja i pucanja pupoljaka. U ovom periodu neophodno je obaviti tretman u cilju smanjivanja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti koji prezimljavaju na biljkama i to: monilioze (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterije (Pseudomonas spp.) preparatima na bazi bakra.

Iz palete Galenika Fitofarmacije preporučujemo:

  • BAKAR OKSIHLORID 50 - (50% bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,5%,
  • CUPROZIN 35WP - (35% bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,35%.

U zasadu šljive radi suzbijanja prezimelih formi štetnih insekata pomenutom fungicidu treba dodati i preparat na bazi mineralnog ulja:

  • GALMINu koncentraciji 3-4%.

Preporučujemo i korišćenje gotove formulacije bakar-oksihlorida i mineralnog ulja - PLAVO ULJE - u koncentraciji 2-3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!