Suzbijanje Monilinia laxa - prouzrokovača sušenja cvetova i grančica u zasadima koštičavih voćnih vrsta u fazi cvetanja

03/22/17

Povećanje prosečnih dnevnih temperatura će podstaći koštičavo voće na intenzivniji razvoj i ubrzo će i kod vrsta koje nisu još cvetale, doći do cvetanja. Koštičave voćne vrste su naročito osetljive na pojavu bolesti u fazi cvetanja. U tom periodu je potrebno zaštititi zasade koštičavih voćnih vrsta od gljive Monilinia laxa prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova.

Monilinia laxa može izazvati velike štete ako je tokom cvetanja kišovito vreme i ako se zasad pravovremeno ne tretira fungicidima. Prezimljava u rak-ranama ili mladarima kao i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemlje. U periodu cvetanja, u uslovima veće vlažnosti, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti. Do infekcije dolazi u momentu otvaranja cveta a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka. Sušenje grančica i cvetova se manifestuje odmah posle cvetanja.

Prvi tretman za sprečavanje nastanka infekcije treba obaviti u samom početku cvetanja kada je otvoreno oko 20% cvetova a drugi tretman u fazi punog cvetanja - 100% otvorenih cvetova. Ukoliko se u fenofazi precvetavanja javi duži period sa padavinama potrebno je izvesti i dodatni treći tretman.

Kompanija Galenika - Fitofarmacija za suzbijanje gljive Monilia laxa u fazi cvetanja koštičavih voćnih vrsta preporučuje upotrebu sledećih fungicida:

  • KUBIK PLUS - (u koncentraciji 0,25%) ili
  • DIONAL 500 SC - (u koncentraciji 0,15%) ili
  • AKORD - (u koncentraciji 0,75%) ili
  • NEON - (u koncentraciji 0,05%).

Preporučeni fungicidi nisu otrovni za polinatore.

Tretiranje treba obaviti u poslepodnevnim časovima kako bi se osigurala potpuna bezbednost pčela!

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!