Aktuelna zaštita jabuke

03/28/17

Zasadi jabuke se nalaze u osetljivim fenofazama razvoja, u zavisnosti od sortimenta od fenofaze "zeleni buketići" do fenofaze "roze pupoljak". Pri predstojećim uslovima vlaženja iz opalog lišća može doći do izbacivanja askospora i infekcije gljivom koja prouzrokuje čađavu pegavost lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Obzirom da je u ovom periodu izražen brz vegetativni porast biljaka i da padavine mogu stvoriti uslove za infekciju, stručni tim Galenike Fitofarmacije preporučuje preventivni tretman pre nastanka uslova za infekciju kombinacijom fungicida:

  • MANKOGAL 80 - u koncentraciji 0,25% +PEHAR - u koncentraciji 0,1%.

Radi sprečavanja ranih zaraza od strane gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

  • COSAVET 80 DF - u koncentraciji 0,3%.

Za suzbijanje eventualno prisutnih štetnih insekata (cvetojedi, listojedi, lisne vaši i dr.) ovoj kombinaciji fungicida dodati insekticid FOBOS - u koncentraciji 0,05%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!