Preporuke za zaštitu zasada jabuka

05/03/17

Zasadi jabuka se uglavnom nalaze u fenofazama razvića početnog razvoja plodova BBCH 71 - plodovi do 10 mm.

Pregledom pseudotecija ustanovljena je dozrelost od 45-65% dok je njihova ispražnjenost oko 20%.

Najavljene padavine narednih dana stvoriće povoljne uslove za klijanje askospora i infekciju lista i tek formiranih plodića fitopatogenom gljivom Venturia inequalis.

Infekcije u ovim veoma osetljivim fenofazama u kojima se jabuka trenutno nalazi mogu da prouzrokuju velike štete tj. osim štete na listovima infekcije na drškama plodova ili tek formiranim plodićima može dovesti do njihovog opadanja i velikog gubitka u prinosu.

Preporuka proizvođačima je preventivni tretman sa kombinacijom kontaktnog i sistemičnog fungicida:

  • preventivni - KARDINAL u koncentraciji 0,075-0,1% +
  • sistemični - SEKVENCA u koncentraciji 0,025-0,03%.

Trenutne fenofaze razvića su takođe povoljne i za razvoj Podosphaera leucotricha (pepelnica jabuke), tako da se proizvođačima preporučuje tretman fungicidima radi njenog suzbijanja:

  • FOTON u koncentraciji 0,02% ili
  • COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3%.

Vizuelnim pregledom zasada od štetnih insekata mogu se uočiti jabukina osa (Hoplocampa testudinea), jabukina vaš crvenih gala (Dysaphis devecta), lisne vaši (Aphis sp), listojedi (Phyllobius sp) i dr. Za njihovo suzbijanje može se upotrebiti jedan od insekticida:

  • KONZUL u koncentraciji 0,1%
  • RADAR 300EW u koncentraciji 0,25%.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučujemo da prilikom zaštite zasada jabuke, primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2MgO+ME u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!