Aktuelna zaštita u usevu krompira

05/25/17

U fenofazi formiranje redova useva krompira do fenofaze sklapanje redova, potrebno je početi sa preventivnom zaštitom useva krompira od prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthorainfestans).

Stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje primenujednog odpreparata:

  • MANKOGAL 80 u količini od 2,5 kg/ha ili
  • NIJANSA WG u količini od 2 kg/ha ili
  • DAKOFLO u količini od 3 l/ha.

Zaštita useva krompira od krompirove zlatice se preporučuje već od faze piljenja prvih larvi, pa do stadijuma L2 insekticidom TONUS u količini od 0,25 kg/ha.

Istovremeno sa pesticidnim tretmanom, u fenofazi formiranje redova usev folijarno prihranite đubrivom TURO FORT 28:14:14+ME, odnosno u fazi sklapanja redova prihranu izvršite đubrivom MURTONIK19:9:27.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!