Suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi)

05/31/17

Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) predstavlja jednu od najopasnijih štetočina u zasadima jabuka, breskvi i nektarina, a napada i ostale voćne vrste. Ove godine se u velikom broju voćnjaka već javila u povećanoj brojnosti, pre svega zbog izuzetno povoljnih vremenskih uslova za njen razvoj.

Obzirom da razvoj jedne generacije grinja traje samo 7-10 dana izuzetno je važno da se tretmanom suzbiju svi razvojni stadijumi kako ne bi došlo do njihovog ponovnog javljanja u povećanoj brojnosti tokom vegetacije.

Iz svog proizvodnog programa stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje korišćenje kombinacije specifičnih insekto-akaricida za suzbijanje crvene voćne grinje URANUS u koncentraciji od 0,05% koji deluje na sve nezrele stadijume razvoja grinja (jaja, larve i nimfe) i ABASTATE u koncentraciji od 0,1% koji suzbija imaga ove štetne vrste.

Tretmane treba izvoditi na osnovu pregleda voćnjaka i dostizanja praga štetnosti, koji iznosi 2-5 imaga po listu. Pri suzbijanju grinja treba koristiti povećane količine vode, 1200-1500 l/ha (treba dobro okupati biljke) i obavezno dodati okvašivač NU Film 17 u koncentraciji 0,1% ili mineralno ulje GALMIN u koncentraciji 0,3-0,5% zbog bolje pokrovnosti lista i perzistentnosti primenjenih pesticida.

Od izuzetne važnosti za efikasnost tretmana je da se on izvede predveče ili noću.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!