Pojava grinja u usevu soje

06/09/17

Nakon kišnih padavina, uz porast temperature, vizuelnim pregledom useva soje primećeno je prisustvo grinja (Tetranychus sp.). Odražava se promenom boje na listu, kao i klobučanje lista.

Kod jakog napada grinja na soji, dolazi do uništavanja hlorofila, list dobija žutu boju, pa crvenkastu, suši se i otpada.

Obiđite vaše useve i ukoliko primenite prisustvo grinja primenite preparat na bazi aktivne materije abamektin. Uz tretman insekticidom primenite FOLIGAL BOR radi bolje oplodnje u sušnim uslovima i direktog uticaja na povećanje prinosa.