Zaštita koštičavog voća od truleži plodova

06/13/17

Gljive iz roda Monilinia uzrokuju dva tipa bolesti na koštičavim voćkama - sušenje cvetova i grančica i trulež plodova. Sušenje cvetova javlja se usled zaraze tokom perioda cvetanja i može biti vrlo štetno na kajsiji i trešnji, a nešto manje na šljivi, breskvi, nektarini i višnji.

Trulež plodova se javlja u fenofazama intenzivnog rasta i sazrevanja plodova, a u jakom intenzitetu može se razviti i nakon berbe. Na mestu zaraze razvija se smeđa okrugla pega, meka na dodir, koja se vrlo brzo širi i zahvata čitav plod. Truli plodovi su u većoj ili manjoj meri prekriveni sivkastim ili žuto-beličastim prevlakama, po kojima se bolest relativno lako uočava. Gubici usled truleži plodova mogu biti vrlo visoki i opravdavaju primenu fungicida.

Izbor sredstva, broj tretiranja i termin primene fungicida protiv truleži plodova zavisi od osetljivosti sorte, biološkom pritisku bolesti u voćnjaku i učestalosti padavina. U zavisnosti od toga, u zasadima koštičavog voća protiv truleži plodova fungicidi se obično primjenjuju više puta. U poslednjim tretiranjima koriste se fungicidi s kraćom karencom.

Galenika Fitofarmacija preporučuje da se za suzbijanje truleži plodova koštičavih voćnih vrsta neposredno pred berbu koriste fungicidi AKORD i DIONAL 500 SC.

Fungicid AKORD se upotrebljava u koncentraciji od 0,075% sa karencom od 7 dana za zasade breskve i kasjija i 21 dan za višnje i šljive.

Fungicid DIONAL 500 SC se preporučuje u koncentraciji od 0,15% sa propisanom karencom za zasade breskve i kajsije od 7 dana i zasade višnje i šljive od 14 dana.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!