Zaštita i ishrana paprike u narednom periodu

07/28/17

U proizvodnji paprike pored redovne zaštite, veoma je važna i pravilna i izbalansirana ishrana i navodnjavanje. Kada je zaštita u pitanju još uvek treba voditi računa o bakterioznoj plamenjači (Xanthomonas campestris), pamukovoj sovici (Helicoverpa armigera), kukuruznom plamencu (Ostrinia nubilalis) i tetranihidnim grinjama.

Početkom avgusta trebalo bi obratiti pažnju na crnu pegavost (Alternaria solani). U zaštiti od bolesti još uvek bi trebalo primenjivati bakarne preparate kao što su BAKARNI OKSIHLORID 50 u dozi 2-3 kg/ha uz dodatak MANKOGALA 80 2 kg/ha. Za suzbijanje štetnih insekata TONUS u dozi 0,3-0,4 kg/ha.

U folijarnoj ishrani svakako je najvažnije primenjivati na vreme FOLIGAL KALCIJUM ili FERTIGAL CaB ORGANO 2,5 l/ha, u uslovima visokih temperatura i suše ove preparate bi trebalo primenjivati u intervalu 7-10 dana. Na većini parcela plodovi intenzivno rastu pa je preporuka da se fetigacijom primenjuje SOLUVEG PARMA 2 puta nedeljno u dozi 50 kg/ha. Krajem avgusta preporučuje se prihrana đubrivom ALASKA FORTE 12:12:3650 kg/ha, a krajem vegetacije u septembru SOP 0:0:50.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!