Zaštita zasada kajsije

03/11/19

U regionima gajenja rane kajsije, zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka. Padavine najavljene u narednim danima stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka.

Obzirom na izuzetnu osetljivost kajsije na ovog patogena, u zasadima gde je počelo cvetanje pre najavljenih padavina preporučujemo tretman jednim od navedenih fungicida:

  • NEON (a.m. ciprodinil) - u koncentraciji 0,05%
  • GALOFUNGINT (a.m. metil tiofanat) - u koncentraciji 0,05-0,1%
  • ATLAS (a.m. ciprodinil + fludioksonil) - u dozi od0,8 kg/ha
  • AKORD (a.m. tebukonazol) - u dozi od 0,75 lit/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!