Aktuelna zaštita zasada koštičavog voća

04/16/19

Zasadi koštičavog voća se pretežno nalaze u fenofazi precvetavanja dofaze formiranja plodića. U pojedinim zasadima je već primećeno prisustvo simptoma bolesti šupljikavost lista (Stygmina carpophylla). Zaraženi listovi gube aktivnost fotosinteze, a zaraženi plodovi gube tržišnu vrednost. Na listu se simptomi ispoljavaju u vidu pega, crvenkasto smeđe boje, oivičene uskom zonom žute boje. Kasnije, u okviru pega tkivo odumire i taj deo ispada, pa lišće dobija karakteristične simptome šupljikavosti lišća.

Pored ove bolesti, zaštitu zasada treba obaviti i od monilioza koštičavog voća. Trulež ploda se naglo širi, posebno u periodima dugotrajnih kiša, a naročito ako su te kiše usledile nakon dužeg perioda lepog i sunčanog vremena. U tom slučaju dolazi do pojave sitnih pukotina na plodu, koje su nevidljive golim okom. Te pukotine su ulazna mesta za infekciju gljivom. Takođe, sve bolesti i štetočine koje oštećuju plodove, doprinose jačem širenju monilioze, kao i grad. Nastale rane i pukotine su takođe ulazna mesta za širenje bolesti, naročito posle kiše.

Za zaštitu koštičavog voća od prouzrokovača bolesti biljnih bolesti u ovom periodu preporučujemo primenu kombinacije fungicida MANKOGAL 80 (u koncentraciji 0,25%) i AKORD (u koncentraciji 0,075%).

Na terenu je ponegde već primećeno i prisustvo biljnih vaši. Prve vaši osnivačice javljaju se vrlo rano, u vreme bubrenja pupoljaka. Svaka sledeća generacija lisnih vaši, a može ih biti i do 17, seli se na vrhove izbojaka. Napadnuto lišće se uvija i deformiše. Biljne vaši luče puno medne rose, pa su napadnuti organi često prekriveni gljivama čađavicama.

Za suzbijanje ove štetočine preporučujemo primenu insekticida TONUS u koncentraciji 0,05%.

Za prihranu koštičavog voća je preporuka da se primeni đubrivo FERTIGAL CaB ORGANO za bolju čvstoću plodova.

Preporuka je da se primeni sledeća kombinacija za zaštitu i prihranu koštičavog voća u narednom periodu:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + AKORD u koncentraciji 0,075 %+ FERTIGAL CaB ORGANO u količini 3 l/ha

Ukoliko imate prisutne biljne vaši u zasadu dodajte i TONUS u koncentraciji 0,05%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!