Zaštita zasada breskve i nektarina

05/08/19

U trenutnim fenofazama razvoja zasada, breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Gljiva napada listove, plodove, lastare, pupoljke. Trenutne vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju ovog patogena, pa se preporučuje da obavi tretrman primenom fungicida - METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Mladi plodovi su u promenljivim vremenskim uslovima podložni napadu gljive Monilinia spp - prouzrokovača truleži plodova za čije suzbijanje treba upotrebiti AKORD u koncentraciji 0,075%.

Za suzbijanje štetnih insekata može se koristiti kombinacija insekticida - HARPUN u koncentraciji 0,1% i POLUX u koncentraciji 0,05%.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučujemo da prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2 MgO+ME u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!