Pamukova sovica u povrću

08/27/19

Proteklih dana primećena je pojava leta treće generacije pamukove sovice, značajne štetočine paradajza i paprike. Pamukova sovica najveće štete pravi na plodovima tako što se gusenica ubušuje u plod koji uskoro potpuno propada. Let treće generacije je dosta razvučen i traje 15-20 dana. Ženka polaže jaja pojedinačno ili u manjim grupama.

Za uspešno suzbijanje primenite preparat TRITON 1,5-2 l/ha. TRITON je preparat na bazi emamektin benzoata. Karenca Tritona u paradajzu je tri dana.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!