Izvršena isplata dividendi za 2014. godinu

11.09.2015.

Poštovani akcionari,
u periodu 07. - 10. septembra 2015. godine izvršena je isplata dividendi za 2014. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun. Pripadajući porez je obračunat i uplaćen na odgovarajuće račune javnih prihoda, a akcionarima je isplaćen neto iznos.

Ukupno je isplaćeno 193,8 miliona dinara u bruto iznosu, odnosno 96,6% od ukupnog iznosa izdvojenog za dividendu. Pojedinačna obaveštenja o isplati su poslata svakom akcionaru poštom.

Preostali iznos dividendi će biti isplaćen akcionarima po dobijanju informacije o broju tekućeg računa. Molimo akcionare kojima nije uplaćena dividenda da se obrate Rukovodiocu odeljenja finansijsko računovodstvenih poslova, Gordani Arlov, e-mail: arlov@fitofarmacija.rs.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na gore navedeni e-mail.