Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2016.

24.06.2016.