Izvršena isplata dividendi za 2015. godinu

13.09.2016.

Poštovani akcionari,
u periodu 05. - 09. septembra 2016. godine izvršena je isplata dividendi za 2015. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun. Pripadajući porez je obračunat i uplaćen na odgovarajuće račune javnih prihoda, a akcionarima je isplaćen neto iznos.

Ukupno je isplaćeno 208,5 miliona dinara u bruto iznosu, odnosno 98,7% od ukupnog iznosa izdvojenog za dividendu. Pojedinačna obaveštenja o isplati su poslata svakom akcionaru poštom.

Preostali iznos dividendi će biti isplaćen akcionarima po dobijanju informacije o broju tekućeg računa. Molimo akcionare kojima nije uplaćena dividenda da se obrate Rukovodiocu odeljenja finansijsko računovodstvenih poslova, Gordani Arlov, e-mail: arlov@fitofarmacija.rs.

Za sve dodatne inforamcije možete nas kontaktirati na gore navedeni e-mail.