Zaštita zasada breskve i nektarina

21.02.2017.

Prognozirane visoke dnevne temperature u predstojećem periodu usloviće prekid fiziološkog mirovanja i kretanje vegetacije u zasadima breskve i nektarina. Ovo je ujedno i početak perioda kada počinje opasnost od nastanka infekcije kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Zato preporučujemo da se u narednom periodu, a pre najavljenih kiša, ovi zasadi tretiraju bakarnim fungicidima.

Iz svoje palete Galenika Fitofarmacija preporučuje:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50u koncentraciji 0,5%
  • CUPROZIN 35WPu koncentraciji 0,35%
  • PLAVO ULJEu koncentraciji 2-3%.

Ovim tretiranjem dodatno se suzbija infekcioni potencijal ostalih ekonomski štetnih prouzrokovača bolesti - šupljikavost lišća (Stigmina carpophila), sušenje cvetova i grančica (Moniliniaspp).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!