Zaštita lucerke od korova

24.02.2017.

U zasadima lucerke mogu se konstatovati razne vrste korova kao što su mrtva kopriva, tarčužak, štavelj, ambrozija, mišjakinja i drugi. Lucerka je u mirovanju, a vremenski uslovi su izuzetno pogodni za vršenje zimskog tretmana. VELTON WG (0,5-0,7 kg/ha) - deluje preko lista korova i zemljišno, suzbijajući iznikle korove i sprečavajući naknadno nicanje mnogih semenskih korova tokom cele sezone.

Pre tretmana herbicidima treba izvršiti razbacivanje NPK đubriva i drljanje. Ukoliko se drljanje vrši posle primene herbicida VELTON WG doći će do razbijanja herbicidnog filma na površini zemljišta i novog nicanja korova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!