Preporuka za zaštitu zasada kruške

28.02.2017.

Period izuzetno toplog vremena uslovio je pojačan intenzitet aktivnosti prezimljavajućih imaga kruškine buve. Trenutno je u toku parenje imaga i početak polaganja jaja. Upravo to je period kada treba otpočeti sa merama suzbijanja u cilju smanjivanja brojnosti prezimljavajućih imaga i redukcije polaganja jaja. Za ovaj tretman Galenika-Fitofarmacija preporučuje korišćenje kombinacije mineralnog ulja - GALMINu koncentraciji 2-3% i insekticida iz grupe piretroida - CIPKORD 20 ECu koncentraciji 0,03-0,05% ili FOBOS ECu koncentraciji 0,05% ili POLUXu koncentraciji 0,05%.

Tretman je najbolje obaviti kada je sunčan i miran dan, a temperatura preko +10°C.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!