Zaštita jabuka

17.03.2017.

Zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta nalaze u fenofazama bubrenja i otvaranja pupoljaka. U ovom periodu neophodno je zasade jabuke tretirati bakarnim fungicidima radi smanjivanja infekcionog potencijala bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) i preventivne zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista (Venturia inaequalis). Iz svog proizvodnog programa Galenika Fitofarmacija preporučuje:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 - 0,5% ili CUPROZIN 35WP - 0,5% + GALMIN2% ili
  • PLAVO ULJE - 2%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!