Zaštita useva paradajza od plamenjače i sive truleži u plastenicima

27.03.2017.

Usev paradajza u plastenicima je u narednom periodu potrebno zaštititi od bolesti. Usled povećane vlage u poslednjih nekoliko dana u plastenicima je bilo uslova za pojavu plamenjače i sive truleži. Plamenjaču izaziva gljivica Phytophthora infestans. Razvoju bolesti pogoduje prohladno vreme sa temperaturama 16-25°C jake rose. Uslovi za nastanak epifitocije su noćne temperature oko 12°C uz jaku rosu i dnevne temperature 16-24°C uz visoku relativnu vlažnost vazduha. Za zaštitu paradajza od ovih bolesti preporučujemo primenu preparata FUZIJA u količini od 2,5 l/ha (25 ml na 4 l vode).

U isto vreme primećena je i pojava sive truleži. Simptomi karkteristični za ovu bolest je truljenje tkiva sa sivom prevlakom sporonosnih organa. U optimalnim uslovima za razvoj bolesti, a to su vlaga na listu 8-10 časova, relativna vlažnost vazduha 93% i temperatura 12-18°C, preventivno treba koristiti preparat DIONAL 500 SC u koncentraciji 0,2% (20 ml na 10 l vode).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!