U borbi protiv venturije i pepelnice u zasadu jabuke - GALILEO, FOTON, NEON i LUNAR

28.03.2017.

Galileo, Foton, Neon i Lunar su nova rešenja Galenika-Fitofarmacije koja će rešiti problem venturije i pepelnice u zasadu jabuke koje su ekonomski najznačajnije bolesti.

Za vaše potrebe smo razvijali kompletan program zaštite jabuke - od kretanja vegetacije do berbe. Proizvodima koje razvijamo obezbeđujemo rešenja koja dovode do kvalitetne i uspešne zaštite vašeg voćnjaka.

Galileo je fungicid koji se usvaja preko lista i ima protektivno dejstvo na prouzrokovače venturije (čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke).

Nakon primene spiranje je minimalno, jer se odlično vezuje za biljno tkivo. Sa svakom novom kišom se ponovo aktivira i delimično se prenese na novoizrasli prirast, pa je i on zaštićen.

U periodu primarnih infekcija preporuka je da se koristi u intervalu od 7 dana, a u toku jedne godine može se primeniti na istom zasadu jabuke najviše tri puta.

Delovanje fungicida Galileo je najbolje u kombinaciji sa proizvodom Neon.

Neon je sistemični fungicid koji suzbija venturiju - čađavu pegavost lišća i krastavost plodova jabuke. Vreme primene je od otvaranja prvih listova do završetka cvetanja.

Posebna odlika fungicida Neon je izvanredno delovanje na niskim temperaturama, pri čemu je neophodno obezbediti temeljnu pokrivenost biljke depozitom preparata.

Foton je sistemični fungicid i koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice zasada jabuke. Izuzetno brzo se usvaja i raspoređuje po celoj biljci pa ga kiša ne može isprati.

Primenjuje se preventivno i u ranim tretmanima nakon nastanka infekcije. Kada se primenjuje postinfekciono, aplikacije moraju biti na samom početku infekcionog procesa.

U toku godine se može primeniti najviše tri puta na istoj površini u zasadu jabuke.

Lunar se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadu jabuke. Najbolje rezultate u primeni daje preventivno ili u ranim fazama razvoja bolesti. Izuzetno je povoljan za kombinaciju sa fungicidima drugog mehanizma delovanja - Neon i Galileo, čime se proširuje spektar delovanja i povećava efekat suzbijanja bolesti.

Pored fungicidnog dejstva, ima dejstvo i na stimulisanje hlorofila - "green efekat". Ne treba ga primenjivati više od 3 puta u zasadima jabuke u jednoj godini.

Za zaštitu jabuke od pepelnice se preporučuje primena fungicida Foton ili Lunar, koji se mogu primenjivati istovremeno sa proizvodima Galileo i Neon namenjenih za suzbijanje čađave krastavosti.

Prijavite se na Klub prijatelja ako želite da dobijate obaveštenja o pravovremenoj primeni proizvoda u toku sezone i saznate više.