Suzbijanje korova u pšenici

23.03.2017.

Usev pšenice se nalazi u fazi između bokorenja i prvog razvijenog kolenca. Korovi su prisutni na njivama u fazi razvoja kada se preporučuje njihovo suzbijanje. Sa porastom temperatura uz kišne padavine ostvariće se uslovi za širenje bolesti na mlađe listove, koje će značajno uticati na prinos i kvalitet pšenice.

Za zaštitu od korova i bolesti stručni tim Galenike Fitofarmacije preporučuje primenu preparata:

  • TEZIS 10 g/ha + BONACAEC 0,4 l/ha (ukoliko je prisutna prilepača ili Galium aparine) + AKORD 0,5-1 l/ha (suzbijanje pepelnice, rđe i pegavosti).

Ako biljke zaostaju u razvoju ili imaju fiziološke simptome deficita hraniva uz sredstva za zaštitu bilja treba kombinovati biostimulator na bazi aminokiselina CHOPIN EVOLUTION 3-5 l/ha, koji brzo oporavlja usev i direktno utiče na prinos i proteinski sastav pšenice i ječma. CHOPIN EVOLUTION se ne preporučuje u usevima pivarskog ječma jer dovodi do povećanja proteina u zrnu, što nije potrebno u ovoj vrsti ječma.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!