Aktuelna zaštita zasada jabuke

07.04.2017.

Zasadi jabuke se uglavnom nalaze u fenofazi cvetanja. U ovom periodu posebnu pažnju treba posvetiti sprečavanju nastanka primarnih infekcija čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, ali i sprečiti širenje primarnih zaraza pepelnice jabuke. Stručni tim Galenika Fitofarmacije predlaže upotrebu sledeće kombinacije fungicida:

  • GALILEO u koncentraciji 0,1% + NEON u koncentraciji 0,05% ili PEHAR u koncetraciji 0,1% + LUNAR u koncentraciji 0,02%

Zbog vremenskih prilika preporučujemo da prilikom zaštite zasada jabuke od bolesti, primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2MgO+ME u koncetraciji 0,3%, koje pored hranjivih materija pojačava otpornost biljke prema stresu.

U periodu cvetanja ne koristiti insekticide.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!