Zaštita zasada šljive u narednom periodu

11.04.2017.

Zasadi šljive se nalaze u fenofazi precvetavanja kada ih je neophodno zaštititi od mnogobrojnih prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata.

Za zaštitu od prouzrokovača monilioza, šupljikavosti lišća i plamenjače treba koristiti kombinaciju fungicida:

  • MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha + AKORD u količini 0,75 l/ha

Za suzbijanje štetnih insekata koji se javljaju u ovim fenofazama razvoja, prvenstveno lisnih vaši i šljivinih osa preporučujemo jedan od insekticida:

  • Dimetogal u količini 1 l/ha ili Radar 300EW u količini 2,5 l/ha ili Tonus u količini 0,5 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!