Tretman protiv bolesti i štetočina strnih žita

25.04.2017.

Usevi pšenice se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazi od drugog kolenca do intenzivnog porasta stabla. Zbog niskih temperatura nije dolazilo do većih simptoma bolesti lista i stabla zato treba obići useve i videti da li su bolesti (pegavosti, rđe i slično) prisutne.

Patogen pored direktnih šteta koje se ogledaju u smanjenju prinosa i smanjenja hektolitra stvara mikotoksine koji su opasni po zdravlje!

Ukoliko su simptomi bolesti prešli epidemijski prag treba izvršiti tretman jednim od navedenih fungicida:

  • AKORD u dozi od 0,5 l/ha
  • ANTRE PLUS u dozi od 1,5 l/ha
  • CERES u dozi od 0,4-0,6 l/ha

Usled niskih temperatura, populacije štetnih insekata nisu prisutne, ali pre tretmana potrebno je pregledati useve i utvrditi da li postoji potreba za tretiranjem lisnih vaši. Preporuka stručnog tima Galenike-Fitofarmacije je:

  • Za suzbijanje insekata u slučaju da ima potrebe u kombinaciju sa fungicidima treba uključiti insekticid FURY 10 EC u dozi od 0,1-0,15 l/ha.
  • U usevima pšenice sa neujednačenim porastom i drugim fiziološkim problemima koje izazivaju razne vrste žutila i nekroze, primenite CHOPIN EVOLUTION u dozi od 3-4 l/ha.

Navedeni preparati su kompatibilni i mogu se mešati.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!