Suzbijanje korova u soji

28.04.2017.

Nakon kišnih padavina, uz porast temperature možemo očekivati veliku brojnost korova u usevima soje. Preovlađuju širokolisni korovi, pri čemu su najviše prisutni palamida, čičak, ambrozija, gorušica, lipica i drugi. U zavisnosti od preduseva prisutne su i različite vrste i forme uskolisnih korova.

Primena herbicida u usevu soje se ne preporučuje do formiranja prve troliske soje. Nakon formiranja troliske, čim vremenski uslovi dozvole, treba proveriti strukturu i razvojni stadijum korova i primeniti herbicide. Veoma je važno da se ne dozvoli da širokolisni korovi prerastu optimalnu fazu za efikasno suzbijanje.

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i semenskih formi uskolisnih korova preporučujemo kombinaciju herbicida GALBENON u dozi od 2 l/ha + OKVIR 8 g/ha + RAMPA EC 0,3-0,5 l/ha ili KVAZAR 0,4-0,8 l/ha.
  • Ukoliko očekujemo sukcesivno nicanje korova možemo podeliti na dva tretmana u razmaku od 7-15 dana, u zavisnosti od nicanja korova posle prvog tretmana.
  • Za prevazilaženje nepovoljnih vremenskih uslova, kao što je hladno vreme i preterana vlažnost, preporučujemo primenu biostimulatora EPIN EKSTRA u dozi od 50 ml/ha, koji se može mešati sa navedenim preparatima.
  • Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova treba izvršiti posebno, nakon tretmana za širokolisne korove. Optimalna faza za suzbijanje uskolisnih korova je kada su korovi visine 15-20 cm. Preporučuje se upotreba jednog od herbicida GALLANT SUPER 1-1,2 l/ha, RAFAL 120 1,2-1,5 l/ha ili GLOBUS EC 2 l/ha.
  • Uz poslednji herbicidni tretman (što bliže cvetanju) preporučujemo primenu biostimulatora CIRKON 50 ml/ha koji odlično deluje na oplodnju soje.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!