Aktuelna zaštita luka

03.05.2017.

Na terenu je primećena pojava lukove muve (Hylemia antiqua), a postoje i uslovi za pojavu plamenjače luka koju izaziva gljivica Peronospora destructor.

Odrasla lukova muva je sivkasto-srebrnaste boje, duga 7-8 mm. Larva je beličasta, apodna, a najveće štete pravi na tkivu centralnog dela mladih biljaka. Napada lukove u svim fazama razvoja: lišće napadnutih biljaka se savija, glavice trule i propadaju.

Prvi simptomi plamenjače su u vidu blede boje, javlja se i sivkasta prevlaka, a pege se izdužuju i nekrotirajui šire od vrha ka osnovi. Na zaraženim mestima se može razviti i parazit Stemphylium botryosum koja stvara tamne konidije, pa simptomi nekada prevare proizvođače.

Preporuka za zaštitu je DAKOFLO u količini od 2,5 l/ha + DIMETOGAL u koncentraciji 0,1%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!